خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"نگهدارى حيوانات و پرندگان روان انسان را شاد مى سازد"

"نگهدارى حيوانات و پرندگان روان انسان را شاد مى سازد"

Mar 14, 2016 - 16:11

کابل(پژواک،۲۴حوت۹۴): تعدادى مراکز حيوانات خانگى در شهر کابل ايجاد گرديده است که در کنار نگهدارى، تداوى وعقيم ساختن، حيوانات به مردم هديه نيز داده مى شود.

درچند سال اخير دوکلينيک مجهزو٢٥ کلينيک کوچک درشهر کابل ايجادشده است که  درآنجا حیوانات و پرندگان تداوى مى شوند.

يک کلينيک درساحۀ قلعۀ فتح الله و دومى در سرک هشتم شورا مربوط ناحيۀ هفتم موقعيت  دارد که حيوانات راجمع آورى، نگهدارى و تداوى مى کنند.

اين دوکلينيک حيوانى غيردولتى، سایت های انترنتی نيز دارندکه از آن طریق حیوانات خانگى را هم در داخل و هم در خارج کشور میفرستند.

به گفتۀ مسوولان آن، حیوانات فروخته نمیشوند، بلکه تنهاپول مصرف تکت طیاره و مصارف راه آن برای کلينيک ازطریق انترنت فرستاده میشود تا حیوان صحی و سلامت به صاحبش برسد.

مریم امینی وترنر  کلينیک نوزاد درسرک شورا ميگويد که دراینجا حدود ۴۵ گربه و۸۰ سگ وجود دارد وعلاوه بر آن شماری از موسسات غيردولتى، نیز سگ های شان را برای تداوی به کلینیک میفرستند که تحت تداوی و هر گاه لازم باشد، تحت عمل جراحی  قرار داده ميشوند.

اين مرکز، سگ و گربه را به مردم هدیه نيز می‌دهد؛ اما به شرطی که خانواده‌ها تعهد کنند با حیوان رفتار مناسب می‌کنند.

امينى به آژانس خبرى پژواک گفت: "بخش دیگری از کار نوزاد، این است تا مردم وارد روند طولانی آموزش شوند و حیوانات را مسوولانه نگهداری نمايند. "

وى علاوه نمود که حالا خانواده‌های زیادی برای گرفتن حیوانات خانگی مراجعه می‌کنند، درکلینیک گربه، سگ و انواع مختلف پرندگان و حیوانات از جمله خرگوش و سنگ پُشت که تا کنون براى شان آورده شده  تداوی  ميگردد و در صورت نیاز بالاى شان عمل جراحی انجام ميشود.

منبع گفت که حیوانات درشرایط مختلف به این مرکز آورده می‌شوند و وى وهمکارانش مردم را تشویق می‌کنند که حیوانات را از کوچه و بازار به این مرکز بیاورند تا پس از معاینات صحی در صورت نیاز جراحی، عقیم و زیر مراقبت گرفته شوند و هنگامی که از تداوی  شان صد در صد اطمینان حاصل شد به خانواده ها داده شوند.

این وترنر افزود که هرگاه در بیرون می بیند که یک سگ را موتر زده و به مشکل مواجه است و یا به کدام مرض مدهشی مصاب است، آن را برای تداوی به کلینیک مى آورند.

وی افزود: "چندماه قبل، یک سگ را اینجا آوردند در گردنش ریسمان کوچک بوده، وقتی که سگ کلان ميشد، به مرور زمان ریسمان در گردنش فرو رفته و آن را زخم ساخته وزخمش عمیق بود، آن را انتقال داده ریسمان را از گردنش کشیدیم و تا حال نزد ما بستری است."

امينى علاوه نمودکه سگهاوگربه هايی که شکستگی، درد چشم یا مکروب داشته باشند، در این مرکزتداوی میشوند و اگر ایجاب میکرد عملیات  وسپس واکسین عقامت شده و رها میگردند .

وى گفت که نه تنها سگ وپشک، بلکه تمام حیوانات باعث انتقال میکروب اند، کلینيک های حیوانی برای همین است که حیوانات در آن به وقت معین واکسین گردند، تا باعث انتقال میکروب نشوند.

وترنراين مرکز حيوانى گفت شاروالی کابل ودیگر ولایات کشور برای کنترول جمعیت سگ‌ها، مسیر "خطرناکی" را دنبال می‌کنند، سگ‌های ولگرد رابا دواى زهرى ازبين مى برند و اين راهکار ، کارکنان کلینیک نوزاد را متاثر ساخته است.

کسانى که چنين حيوانات رانگهدارى ميکنند، ميگويند که یکی ازفرهنگهايى که تاثیرخوب بر روان مردم دارد، نگهداری حیوانات خانگی است که خشونت ها آن را به حاشیه رانده است.

انجیلاى ۱۷ ساله که درساحۀ پنجصد فامیلی کابل زندگی میکند، یک گربه سیاه وسفیدداردکه نامش را "ابلقک" گذاشته است.

وى که محصل دریکی ازپوهنتون های خصوصی است، به پژواک گفت که این گربه را ازمرکز (نوزاد) گرفته است، وقتی بسیار خسته از پوهنتون به خانه بر ميگردد، ابلقک در هر کجايی که باشد، خودش را به او میرساند و با خور خور زدن در اطرافش میچرخد.

اين دختر درحالیکه می خنديد، افزود: "باور کنید تمامی خستگی هایم را با دیدن "ابلقک" فراموش میکنم او نیز مرا دوست دارد، وقتی نزدیکم میباشد با من بازی میکند، من روان او را درک میکنم که چقدر بامن اُنس گرفته و بادیدنش حالتم را بهتر احساس میکنم. "

انجیلا افزود که تمام بخش های زندگی انسانها در زيرسايۀ جنگ درکشور قرار گرفته  و جنگ، روان مردم را با خشونت وعدم همدیگر پذیری عادت داده و این سبب شده است که مردم افغانستان از خیلی فرهنگ ها به دور بمانند.

وی علاوه کرد که از پشکش، خوب مواظبت میکند، اورا شستشو کرده، ماه یکبار به کلينیک حیوانی که در نزدیک خانه شان است، برده و واکسین مى نمايد.

این محصل تصریح کردکه حیوانات خانگی، وى را در اوقات بد روانی کمک میکندوبنابرنیازمندی احساس میگردد که اینگونه حیوانات وپرندگان درخانه ها نگهداری شده وبه کلینیک های صحی برده شوند تا تحت مراقبت قراربگیرند.

 اما برخى مردم ديگر، نگهدارى حيوانات را فرهنگ آورده شده از غرب دانسته و آن را نمى پسندند.

عبدالسمیع یکی از باشندگان شهرکابل که در کلوله پشته زندگی میکند، گفت که آمدن اینگونه مراکز حیوانی که حیوانات را برای مردم ما هدیه میدهند فرهنگ غربی است.

وی که سیمایش از خشم کبود شده بود، گفت: "نگاه کردن سگ و پشک درخانه هاعلاوه براینکه میکروب را به بار مى آورد و افراد خانواده را به امراض مختلف دچار میسازد، درشريعت است که عوعو سگ مانع ورود ملایکه در خانه ها میگردد."

اين باشنده افزود که هرگز نمیگذارد که اولاد هایش سگ ویا پشک را درخانه بیاورند؛ زيرا اين فرهنگ غرب است که اولادهازمانى که جوان مى شوند، به جاى اينکه خدمت پدرومادر را نمايند، درعيش وعشرت فروميروند و والدين شان حيوانات را مانند حيوانات نگهدارى نموده وحتى به آن لقب اولاد را ميدهند.

مولوی محمدنصیر تره خیل  یکتن ازعلماى دينى گفت که درصدر اسلام ودرزندگی صحابه ، نگهداری پشک ومرغ ذکر شده، چنانچه  ابوهریره با پشک محبت داشت وحضرت رسول اکرم صلى الله وعليه وسلم  برایش "پدر پشک" خطاب میکرد.

به گفته وی، نگهداری سگ دراسلام روی یک سلسله مسایل مثلاًداشتن دشمن، داشتن رمه ویاسگ شکاری جوازدارد؛ در غیر آن شريعت، نگهداری سگ راحرام دانسته؛ اماکشتن این حیوان هم بگونه ظالمانه جواز ندارد؛ زیرا مخلوق خداست .

درعين حال مریم امينى همچنان به پژواک گفت: "زندگی حق هرکس است چه انسان چه حیوان، کشتن این حیوانات بدون دلیل خیلی گناه دارد؛ در صورتیکه میکروب داشته و در حالت خیلی خراب قرار میداشته باشد که حالتش قابل بهبود نمی باشد، توسط واکسین ودوا ازبين برده ميشود؛ ازنظر من کشتن اينگونه حيوانات همراه سنگ یا سلاح های جارحه مردود است. "

وی باذکراينکه خودش یک طفل را دیده که با یک سنگ بزرگ بر سریک سگ زد ومغزهایش را کشید، ازمردم خواست که درد حیوانات  رادرک کنند، اطفال خود را بفهانند که حیوانات هم مانند آنها جان دارند و باید باعث اذیت و آزار شان نشوند .

منبع افزود که درروزجهانی SPAY (روزجهانی عقیم ساختن سگها) که مصادف با ۲۳فبروری است، کارکنان کلینیک نوزاد سگها راجمع کرده، تداوی و واکسین عقامت را بالای شان تطبیق مى کنند ودر صورتیکه دیگر مشکل نداشت، رهای شان مى نمايند؛ در غیر آن اینجا بستر میشوند.

شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیۀ کابل ميگويد که انسان امروزی باشرایط تکنالوژی و پیشرفتی که آمده در حالت دور شدن است و به نیاز های عاطفی همدیگر پاسخ گفته نمی توانند وهر کس در زندگی خود شان مصروف اند .

وی افزود که در اینگونه حالات، باید چیز های دیگرکمبودات را پوره کند؛ بنابرآن نگهداری سگ، گربه وحتی پرندگان، میتواند انسان را مشغول کند.

عظیمی تصریح کرد که  خیلی از خانم ها هستند که شوهران خود را ازدست داده اند و بهترین مصروفیت برای آنها نگهداری مرغ یاحیوانات و پرندگان است که روان آنها را مصروف می سازد .

اين استاد روانشناسى گفت: "خیلی خانم ها اند که اولاد ندارند، یک سگ، پشک ویا مرغ دارند و میتوانند با اين شيوه، عاطفه خود را ارضا نمایند. "

وى خاطر نشان نمود که چند موضوع در اینجا وجود دارد؛ یکی مصروف میشود، خلای عاطفی شان پر ميگردد و سوم یک انگیزه است برای خوشحالی چنين افراد؛ پس نگهداری حیوانات و پرندگان هیچ مشکلی ندارد .

گفتنى است که یک کلینیک حیوانی، از طرف وزارت زراعت و آبیاری نيز درشهر کابل وجود دارد که در آنجا حیوانات و پرندگان تداوی مى شوند.

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement